segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Martin Codax, já agora!

Eno sagrado, en Vigo,
baylava corpo velido:
Amor ey!

En Vigo, no sagrado,
baylava copro delgado:
Amor ey!

Baylava corpo velido,
que nunca ouver' amigo:
Amor ey!

Baylava corpo delgado,
que nunca ouver' amado:
Amor ey!

Que nunca ouver' amigo,
ergas no sagrad' , en Vigo:
Amor ey!

Que nunca ouver' amado,
ergas en Vigo, no sagrado:
Amor ey!

Sem comentários: